Biểu Quyết

Bạn biết website của chúng tôi qua kênh thông tin nào?

  •   Internet
  •   Báo chí
  •   Nghe bạn bè giới thiệu

Biểu quyết

Xem kết quả

Số lượt truy cập: 15274927

Đang online: 98

» Các hoạt động của Quỹ » Đối Thoại

LẤP LÁNH TÌNH NGƯỜI (13/7/2012)
Chúng ta đều biết, với những người khuyết tật, việc tồn tại không thôi đã là cả một vấn đề. Thế mà ở đây, họ không chỉ tồn tại. Họ còn gieo trồng, còn nở hoa và kết trái nữa.

THƯA LẠI VỚI BÁC LÊ TỰ (8/6/2011)
Tôi tin rằng bất cứ ai làm việc gì mà có lợi cho các nhà văn và cho Quĩ thì bác Bần đều ủng hộ và sẵn sàng tiếp thu ý kiến đóng góp. Điều lệ soạn thảo lần thứ nhất, hoàn toàn có thể chỉnh sửa. Bác Tự còn lạ gì, Hiến pháp còn chỉnh sửa huống gì là Điều lệ của một Quĩ.

LÊ TỰ. ĐÔI ĐIỀU TẢN MẠN VỀ QUỸ "BÀNH THANH BẦN" (8/6/2011)
Thực tình mà nói thì những người làm thơ văn phải cám ơn ông Bành Thanh Bần chủ tịch quỹ và cũng chính là người tài trợ chính cho quỹ. Đây có lẽ là một ý tưởng hay, và từ ý tưởng này có thể xới lên một phong trào gây dựng quỹ cho thơ văn, điều đó thật có ý nghĩa.

GỬI BÁC TRẦN ĐÌNH THU - Bành Thanh Bần (2/6/2011)
Sau khi có nhiều tổ chức cá nhân chung tay chung sức, góp của, góp công vì sự nghiệp phát triển “Văn Chương & Cuộc sống”, Qũy sẽ thành lập có tư cách pháp nhân đầy đủ theo quy định của pháp luật hiện hành.

BÁC ĐÃ SAI LẦM KHI GIỚI HẠN PHẠM VI TÀI TRỢ (2/6/2011)
Tôi luôn ghi nhận tấm lòng của bác, một tấm lòng quá lớn lao đối với văn chương. Vì vậy mà tôi trao đổi nhiều lần với bác, cũng nhằm mục đích tìm ra cách làm tốt nhất.

VỀ NHỮNG BĂN KHOĂN CỦA BÁC TRẦN ĐÌNH THU VỀ NHỮNG BĂN KHOĂN CỦA BÁC TRẦN ĐÌNH THU (21/5/2011)
VỀ NHỮNG BĂN KHOĂN CỦA BÁC TRẦN ĐÌNH THU

THƯ NGỎ GỬI BÁC BÀNH THANH BẦN THƯ NGỎ GỬI BÁC BÀNH THANH BẦN (21/5/2011)
Đọc thông tin trên trang web Trần Nhương về Quỹ hỗ trợ văn chương & cuộc sống, tôi rất cảm kích trước tấm lòng vàng của bác. Tôi cho rằng, đây chính là những hành động thiết thực đóng góp cho sự phát triển của nền văn học Việt Nam.

Xem tin theo ngày tháng: Từ - Đến

Hoặc lựa chọn Tìm kiếm Tin tức