Biểu Quyết

Bạn biết website của chúng tôi qua kênh thông tin nào?

  •   Internet
  •   Báo chí
  •   Nghe bạn bè giới thiệu

Biểu quyết

Xem kết quả

Số lượt truy cập: 15290258

Đang online: 62

» Thơ Bành Thanh Bần » Thơ

Chùa dột

-- Ngày cập nhật:5/10/2017

Trích trong tập Chung Tình

 Xin Ngài hãy đội nón vào

Áo mưa phải khoác, biết nao mà chừa?
Mỗi lần trời đổ cơn mưa
Ướt như chuột lột, tội chưa các Ngài?

Thương Phật ngự chốn trần ai
Hễ trời mưa gió đầu, vai ướt đầm...
Ngỡ đời thế sự xoay vần
Nhà dột từ nóc cực thân nỗi nhà

Chùa chiền nóc cũng dột a?
Đức tin cũng lại như là… trời ơi!
Đạo nay cũng giống hệt đời?

Mau mau tu bổ kẻo rồi … bão giông!

In tin Lên đầu tin

Phản hồi bài viết:

Tiêu đề:  
Nội Dung:  
Họ tên:  
Email:  
(*: Cần nhập đủ thông tin)

Danh sách Phản hồi: