Biểu Quyết

Bạn biết website của chúng tôi qua kênh thông tin nào?

  •   Internet
  •   Báo chí
  •   Nghe bạn bè giới thiệu

Biểu quyết

Xem kết quả

Số lượt truy cập: 15290444

Đang online: 45

» Hỗ Trợ Xuất Bản » Tác Phẩm Đã Được Hỗ Trợ

Thông báo của Quỹ hỗ trợ Văn chương & Cuộc sống v/v xuất bản tập Xứ Đoài Thơ.

-- Ngày cập nhật:16/8/2012

Đây là món quà của Quỹ hỗ trợ Văn chương & Cuộc sống tặng cho người Xứ Đoài, đất Xứ Đoài, các hội Liên hiệp VHNT, các thư viện, các tác giả, dịch giả có tác phẩm tham gia trong tập sách.

  

Thông báo của Quỹ hỗ trợ Văn chương & Cuộc sống

v/v xuất bản tập Xứ Đoài Thơ.

 

 

 Được sự giúp đỡ tận tình của Liên hiệp Hội VHNT Hà Nội, đặc biệt là Nhà thơ Bằng Việt và nhiều Nhà văn, Nhà thơ tâm huyết với  Xứ Đoài… tập Xứ Đoài Thơ, do Quỹ hỗ trợ Văn chương & Cuộc sống chủ trì biên soạn và tài trợ xuất bản đã hoàn tất phần bản thảo.

Sách sẽ có độ dày trên 700 trang, bìa cứng, bao gồm hai phần:

 

1-   Phần thơ cổ điển có 41 tác giả, 129 bài. Từ nhà thơ Đàm Khí (Ngộ Ân) (1020- 1088) đến Nhà thơ Tản Đà (1889- 1939)

 

2-   Phần thơ Đương đại có 96 tác giả, 273 bài.

 

Đây là món quà của Quỹ hỗ trợ Văn chương & Cuộc sống tặng cho người Xứ Đoài, đất Xứ Đoài, các hội Liên hiệp VHNT, các thư viện, các tác giả, dịch giả có tác phẩm tham gia trong tập sách.

 

Quỹ xin cảm ơn các Nhà thơ trong và ngoài nước đã gửi bài tham gia. Do khuôn khổ của cuốn sách, còn nhiều tác giả, tác phẩm chưa có dịp đưa vào Xứ Đoài Thơ, xin được lượng thứ.

 

Để tránh những khiếm khuyết không đáng có, chúng tôi đăng kèm thông báo này danh sách các tác giả, tác phẩm đã chọn, mong được các tác giả phản hồi kịp thời trước khi sách được ấn hành.

 

Xin chân thành cảm ơn.

 

Mọi ý kiến phản hồi xin gửi về:

 

 Email: quyhotrobanvan@gmail.com

 

Hoặc điện thoại trực tiếp:

 

- Nhà thơ Bành Thanh Bần: 0913.297.236

- Nhà thơ Chử Thu Hằng: 0166.333.2171

 

                                                        Ngày 15/8/2012

 

                                    Quỹ hỗ trợ Văn chương & Cuộc sống

 

 

 

 

MỤC LỤC XỨ ĐOÀI THƠ

 

                                   

 

                                                  LỜI TỰA.

 

PHẦN I: Thơ cổ điển

 

 

1.       ĐÀM KHÍ (NGỘ ẤN)

          + Thị tịch (Dặn lại trước khi mất)

 

2.       KIỀU PHÙ (BẢO GIÁM)

          + Cảm hoài I, II

 

3.       KIỀU BẢN TỊNH (1100 – 1176)

          + Kính trung xuất hình tượng (Bóng hiện trong gương).

 

4.       NGUYỄN TRÍ BẢO (? – 1190)

          + Tạ Đạo Huệ thiền sư (Cảm tạ thiền sư Đạo Huệ).

 

5.       NGUYỄN QUẢNG NGHIÊM (1121 – 1190)

          + Hưu hướng Như Lai (Đừng theo bước Như Lai).

 

6.       CHU VĂN AN (?- 1370)

          + Thôn Nam Sơn tiểu khế (Tạm nghỉ ở núi thôn Nam)

            + Xuân đán (Ngày đầu xuân)

            + Miết trì (Ao ba ba)

            + Sơ hạ (Đầu mùa hạ)

           

7.       NGUYỄN PHI KHANH (1355 – 1428)

          + Hoàng giang dạ vũ (Mưa đêm ở Hoàng giang)

          + Thu thành vãn vọng (Chiều thu ngắm cảnh trên thành).

          + Thôn cư cảm sự ký trình Băng Hồ tướng công (Ở quê, xúc động trước việc xảy ra, gửi trình Tướng công Băng Hồ- Trần Nguyên Đán).

          + Hồng Châu kiểm chính dĩ dư vận tác thuật hoài thi, kiến phúc, dụng kỳ vận dĩ tặng (Kiểm chính Hồng Châu dùng vần của tôi làm bài thơ thuật hoài, sau tôi lại dùng vần ấy làm thơ tặng anh)

 

 

8.       LÝ TỬ TẤN (1378 – 1454)

          + Đề Ức Trai bích (Đề vách nhà Ức Trai).

          + Hạ nhật (Ngày hè).

          + Sơ thu (Đầu thu).

 

9.       NGUYỄN TRÃI (1380 – 1442)

          + Thần Phù hải khẩu (Cửa biển Thần Phù).

          + Côn Sơn ca (Bài ca Côn Sơn).

          + Thủ vĩ ngâm  thơ Nôm).

          + Mạn thuật (thơ Nôm).

          + Thuật hứng (thơ Nôm).

          + Tiếc cảnh (thơ Nôm).

          + Ký hữu (Gửi bạn).

          + Vãn hứng (Cảm chiều).

          + Quan duyệt thủy trận (Xem duyệt trận thủy).

           +Thứ Cúc Pha (Trú ở Cúc Pha)

 

10.     NGUYỄN NHƯ ĐỔ (1423 – 1525)

          + Thanh minh hậu, tặng Chuyển vận sứ Trình công Văn Huy, kiêm vấn tấn Trường An giáo thụ Nguyễn công Tử Tấn (Sau tiết Thanh minh, viết tặng quan Chuyển vận sứ Trần Văn Huy và hỏi thăm quan giáo thụ Tràng An NguyễnTử Tấn).

          + Thành Nam viên cư (Vườn ở phía Nam thành)

           + Thư trai xuân mộ (Phòng văn lúc cuối xuân).

 

11.     PHÙNG KHẮC KHOAN (1528 – 1613)

          + Tự thuật .

          + Thu dạ hữu hoài I (Đêm thu hoài cảm, bài 1).

          + Thu dạ hữu hoàiII (Đêm thu hoài cảm, bài 2).

          + Đăng Phật Tích sơn (Lên núi Phật tích).

 

12.     NGUYỄN BÁ LÂN (1701 – 1785)

          + Ngã ba Hạc phú.

 

13.    NGÔ THÌ SĨ (1726 – 1780).

          + Trấn Quốc vọng Tây Hồ (Từ chùa Trấn Quốc ngắm Hồ Tây).

          + Kinh ngụ cảm hoài I (Cảm hoài khi ngụ tại kinh thành, bài I)

          + Thập tư (Mười nhớ).

 

14.   ĐẶNG TRẦN CÔN (? - 1745) – ĐOÀN THỊ ĐIỂM (1705 - 1748)

          + Buổi tiễn đưa

          + Nơi chiến địa

          + Tình cảnh người chinh phụ

 

15.     TRỊNH SÂM (1739 - 1782)

          + Chơi động Hương Tích

 

16.     BÙI HUY BÍCH (1744 – 1818)

          +  Dạ tọa thính đỗ quyên (Đêm ngồi nghe chim cuốc kêu).

          + Bạch liên trì thượng, tiểu trai ngọa bệnh dạ khởi đối hoa tác (Trên hồ sen trắng, nằm bệnh ở nhà tạm, đêm dậy đối hoa làm thơ).

         + Nhâm Dần tuế đán (Ngày Mùng Một Tết Nhâm Dần 1782)

 

17.     NGÔ THÌ NHẬM (1746 – 1803)

          + Xuân ngâm (Thơ ngâm trong mùa xuân).

          + Hoài nội (Nhớ vợ).

          + Vãn thu tham thiền (Cuối thu vào chùa tham thiền).

          + Nhuệ giang tịch phiếm (Chơi thuyền trên sông Nhuệ).

          + Thu dạ lữ tình (Tình lữ khách đêm thu).

          + Bắc thành du hứng (Chơi Bắc Thành cảm hứng)

          

18. PHAN HUY ÍCH (1750 – 1822)

          + Thu phụng quốc tang cảm thuật (Cảm xúc thuật lại việc đi dự lễ tang vua vào mùa thu).

         + Xuân trung phụng giám đốc Sơn nam đê vụ ký sự (Giữa xuân vâng mệnh giám đốc việc đắp đê ở trấn Sơn Nam)

         +  Nhâm Tuất nguyên nhật, nhung trường dạ túc ký sự (Ghi việc đêm Mồng Một năm Nhâm Tuất 1802 chầu chực vua ở nơi mặt trận)

         + Vọng tiền giá trú Vĩnh Dinh, khâm mệnh cảo tế trận vong tướng sĩ, lâm đàn cảm tác (Trước ngày rằm, xe vua trú lại Vĩnh Dinh khao tế tướng sĩ tử trận, khi lên đàn tế cảm tác).

          + Dữ bằng hữu kỳ mộng Chân Vũ quán, liên tiêu vô sở kiến ngẫu thành chi tuyệt (Cùng bạn đi cầu mộng ở Chân Vũ quán, mấy đêm không thấy gì, ngẫu nhiên làm thành hai bài tứ tuyệt).

          + Sài Sơn xuân diểu (Ngắm xuân ở Sài Sơn).

 

          19.     TRẦN BÁ LÃM (1758 – 1815).

         

          + Tây Hồ.

          + Bố Cái Đại vương tự (Đền Bố Cái Đại vương).

          + Nhị Trưng tự (Đền Hai Bà Trưng).

 

20-    NGÔ THÌ HOÀNG (1768 – 1814).

          + Văn nhân khốc (Nghe tiếng khóc).

          + Vãn độ Nhĩ Hà (Buổi chiều qua sông Nhĩ Hà).

 

21-     HÀ TÔN QUYỀN

          + Quá Ninh Công, cố luỹ (Qua nơi lũy cũ của ông Ninh)

          + Xuân nhật bệnh khởi (Ngày xuân ốm dậy)

          + Thu vũ (Mưa thu)

          + Ký du (Ghi chép cuộc đi chơi)

          + Khốc Đặng Thuận Xuyên (Khóc Đặng Thuận Xuyên)

 

22-    PHAN HUY CHÚ (1782 – 1840).                           

          + Độ Nhị Hà (Qua sông Nhị).

 

23-    NGUYỄN VĂN SIÊU (1799 - 1872)

          + Du Tây Hồ (Chơi Hồ Tây)

          + Nhị Hà đối nguyệt (Ngắm trăng trên sông Nhị)

          + Gia viên tạp đắc (Tạp vịnh cảnh vườn nhà)

          + An sơn Phật Tích sơn hoài cổ (Chơi núi Phật Tích ở An Sơn nhớ chuyện xưa)

          + Nhân tự Bắc Ninh lai, ngôn Bắc Ninh sự, cảm tác (Có người ở Bắc Ninh tới, kể chuyện ở Bắc Ninh, cảm động mà làm bài này)

          + Chương Dương độ (Bến Chương Dương)

          + Thăng Long hoài cổ

 

24-    PHAN HUY VỊNH (1800 – 1870).

          + Bản dịch “Tỳ bà hành”.        

 

25-    LÊ NGÔ CÁT - PHẠM ĐÌNH TOÁI

         + Thần Phù Đổng

         + Sơn tinh, Thủy tinh

      

         + Hai Bà Trưng

         + Phá giặc Mông Cổ

         + Cuộc khởi nghĩa của Lê lợi

 

26.     LÃNH CỒ

         + Hịch đánh Tây

 

27. ĐOÀN HUYÊN (1808 – 1882).

          + Thu dạ ký văn (Ghi những điều nghe được trong đêm thu)

          + Học cầm ca.

 

28.   NGUYỄN THƯỢNG PHIÊN (1832 - ?)

          + Tây Hồ

 

29.     DƯƠNG KHUÊ (1839 – 1902).

          + Hà Thành Trung thu tiết (Tiết Trung thu ở Hà Nội).

          + Thừa giáo họa nhị giápNguyễn Thượng Hiền thi (Vâng lời họa thơ ông Hoàng Giáp Nguyễn Thượng Hiền)

          + Hà Nội tức cảnh.

 

30. DƯƠNG LÂM (1845 – 1915).

          + Chơi chùa Hương

 

31. CHU MẠNH TRINH (1862 – 1905).

         

           + Hương Sơn phong cảnh ca. 

           + Viếng Đạm Tiên, gặp Kim Trọng

           + Khóc Từ Hải

 

32.     ĐẶNG TRẦN VĨ (1864 – 1933).

          + Đề Trấn Võ quán.

 

33.     VŨ PHẠM HÀM (1864 – 1906)

          + Hương Sơn phong cảnh.

          + Đề động Liên Hoa .

 

34.     TỪ DIỄN ĐỒNG (1866 – 1918)

          + Nước non.

          + Thăng Long thành hoài cổ.

          + Đêm dài.

 

35.     LƯƠNG VĂN CAN (1866 – 1927).

          +  Cảm tác.

 

36.     NGUYỄN THƯỢNG HIỀN (1868 – 1925).

          + Tức sự.

          + Phan công Đình Phùng văn từ (Lời điếu ông Phan Đình Phùng).

          + Nam vọng (Trông về phương Nam).

 

37.     LÊ ĐẠI (1875 - 1952)

           + Câu đối khi nghe tin bạn thi đỗ

           + Câu đối mừng cháu thi đỗ

           + Cảm tác

 

38.     THẨM CHI (? – 1930)

          + Hỏa Lò oán.

 

39.     NGUYỄN PHAN LÃNG (? – 1948)

          + Cần phải học đúng.

 

40.     ĐẶNG TRẦN PHẤT

          + Thư gửi cho người yêu không được gặp

 

41. TẢN ĐÀ (1899 – 1939)

          + Hủ nho lo việc đời

          + Vịnh bức dư đồ rách

          + Thăm mả cũ bên đường.

          + Thề non nước.

          + Thúy Kiều hầu rượu Hồ Tôn Hiến.

          + Cảm thu tiễn thu.

          + Ngày xuân thơ rượu.

          + Hầu Trời.

 

 

 

 

 

                             PHẦN II – Thơ đương đại

 

 

1.   PHI TUYẾT BA

+ Những hạt cát này

+ Hoa vông đang tàn

 

 2.   BÀNH THANH BẦN

+ Bất ngờ

+ Lối về

+ Sân chùa vào thu

+ Vẫn mưa

+ Sắc xuân

 

3.   NGUYỄN BÁCH

     + Đọc lại Thâm Tâm

     + Viết bên Hồ Tây

    

4.   ĐỖ QUỐC BẢO

     + Đất khát

     + Nghe thầy giảng Kiều

     + Góc quê

 

5.   LÊ NGỌC BẢO

     + Dan díu Tiên Dung

     + Thị Mầu

     

6.   TRẦN HÒA BÌNH

     + Thơ chiều

     + Sơn Tây một phía

 

 

7.   HỒNG NGUYỆT CẢM

     + Đêm núi Thày

     + Mùa hoa cau

     + Nhớ Tản Đà

 

8.   HUY CẬN       

      + Đi giữa đường thơm

     + Các vị La Hán chùa Tây Phương

     + Anh viết bài thơ     

 

9.   ĐINH CỰ CHÂU

     +  Hoa đèn

     + Thời trang thu

     + Tình buông bay

 

10.   NGUYỄN VIỆT CHIẾN

    + Phố bốn mùa

     + Ta của Xứ Đoài

     + Chỉ còn thơ và nỗi cô đơn con người

 

11.   ĐÀO NGỌC CHUNG

     + Trở lại Núi Thày

     + Trước mộ Hải Thượng Lãn Ông

 

12.   PHÙNG THÀNH CHỦNG

     + Hương ổi

     + Nói với anh

     + Hoa báo vũ

 

13.   NGUYỄN VĂN CHƯƠNG

      Ở quê nghe gà gáy

    

14.   TRẦN XUÂN CUNG

+ Mớ Đá

+ Sông Đáy

 

15.   NGUYỄN BÁ CỰ

     + Nếu mùa xuân qua

     + Nơi ta về

     + Gửi người xa quê

 

16.   QUANG DŨNG

     + Đôi mắt người Sơn Tây

     + Tây tiến

     + Đêm Bạch Hạc

     + Mây đầu ô

      + Thôn Phượng Trì

 

17.   CAO NHƯ DƯƠNG

     + Nhịp cầu

     + Vách tối

 

18.   PHAN VĂN ĐÀ

      + Bến đợi

 

19.   PHẠM SĨ ĐẠI

      + Suối tiên

      + Về Khoang Xanh 

 

 

 21.  VĂN GIA

       + Qua Đá Chông nhớ Bác

       + Cây đa Bác Hồ

 

 

22.   ĐẶNG HUY GIANG

      + Trở về mình

      + Trước sen

      + Quyền không được chối bỏ

      + Theo con

 

23.  TRẦN HỒNG GIANG

      + Là em một thuở

      +  Ký ức làng xưa

     

24.   THƯƠNG GIANG

      +  Gửi người xa

      +  Hồ Tiên Sa

      +  Có những lúc…   

 

25.   LÊ KIM GIAO

     + Làng tôi

     + Tháp nước bỏ không

 

26.   YÊN GIANG

     + Hành hương lên đền thờ Bác

     + Thị Mầu về hội làng tôi

     + Gặp lại Xúy Vân

 

27.   NGUYỄN HÀ

     + Hoa hậu

     + Hát cho mình

 

28.   NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ

     + Đồng chiều

+  Miền trinh nguyên

+ Sóng luân hồi

 

29.   TÔ HÀ

     + Với họa sĩ Bùi Xuân Phái

     + Về một bài thơ tình

 

30.   ĐỖ HÀN

+ Trăng tan

+ Tự tình với quê hương

+ Tết của chị

 

31.  CHỬ THU HẰNG

    + Nghiệp văn

    + Gỡ tóc

    + Người đàn bà vá áo

    + Lạc ngoài quỹ đạo

 

32.   ĐẶNG HIỂN

    + Ngừng

    + Bất tử

    + Mưa phùn

 

33.   NGUYỄN HOA

    + Chiều trung du ấy ơi

    + Mẹ

    + Ru

 

34.   LÊ HUY HÒA

     + Thơ tình tuổi năm mươi

     + Chùa Thầy

    

35.   CHU HOẠCH

    + Một ngày

    + Không đề 85

 

36.   QUANG HOÀI

    + Tìm về Hà Tây

 

37.   ĐINH HÙNG

     + Cặp mắt ngày xưa

     + Sông núi giao thần

     + Sóng Tây Hồ

 

38.   NGUYỄN VĂN HUY

     + Trương Chi một thưở

    

39.   NGUYỄN KHẢI HƯNG

     + Đêm hoàng lan

     + Cây đa làng

 

40.   NGUYỄN XUÂN HƯNG

     + Mùa thu

     + Hoa đỗ quyên

     + Cô gái đồng chiêm

 

41.  TRẦN MAI HƯỜNG

 + Nhớ làng

 + Độc hành về phía cô đơn

   

42.   PHẠM KHẢI

    + Bến xưa

    + Nửa đêm chợt tỉnh

    + Mở rượu

    + Mười bảy tuổi

 

43.   LẠI HỒNG KHÁNH

    + Phép mầu

    + Một chút Nhuệ Giang

 

44.   NGUYỄN KHẮC KÌNH

    + Vết thời gian

    + Từ câu hát chèo Tàu

 

45. ĐINH NAM KHƯƠNG

    + Viết lúc mẹ vắng nhà

    +Hoa cau

    + Ra sông

 

46.   ĐỖ TRUNG LAI

     + Em I

     + Em II

     + Vịnh nỗi buồn

    

47.  NGUYỄN ĐẮC LẬP

     + Chợ hoa

     + Tháng Năm

     + Một đoạn

 

48. PHÙNG THANH LỊCH

+ Cảm xúc xứ Đoài

+ Quê lụa

 

48.   BẾ KIM LOAN

     + Thị xã màu tím

    + Cuối nguồn sông Tích

    + Một thời yêu

 

49.   NGUYỄN ĐỊCH LONG

    + Vườn mẹ

    + Lên Mai Châu nhớ Quang Dũng

   

50.  VÂN LONG

   + Dòng sông - Cuộc đời

   +  Thăm chùa Hương - Mùa thu

   + Giây lát Xứ Đoài

   + Nguyên vẹn

 

51.  KIỀU CÔNG LUẬN

   + Hương Bưởi Vân Nam

   + Thạch Thất và em

 

52.   NGUYỄN ĐĂNG LUẬN

   + Ước mơ

   + Lời thề lá sen

   + Dĩ vãng

   + Em

 

53.   TRƯƠNG TUẤN LƯƠNG

    +  Nhớ mãi mùa hè

    + Cái thuở ban đầu

    + Nỗi buồn tháng năm

 

54.  THẾ MẠC

   + Xuân liễu

   + Thủy tiên

   + Miếng sắn

   + Lời mùa xuân Ngọc Hoa

 

55.   NGUYỄN THỊ MAI  

    + Ba Vì

    + Bài ca sông Hát

    + Bồng bềnh xóm vạn

    + Đêm trước ngày Đoan Ngọ

 

56.   VƯƠNG DUY MIÊN

    + Cưới bạc, mời rượu vợ

    + Tiếng suối ngân  

 

57.  NGÔ QUÂN MIỆN

     + Mùa hoa loa kèn

    + Nghe khúc tỳ bà

    + Với sông Đà

    + Đi tìm gương mặt

 

58.   DƯƠNG KIỀU MINH

    + Bia ký dựng ở Chùa Thày

    + Tháp bút

    +  Không ai gọi tôi trở dậy vào buổi cuối thu

    + Sương khói tỏa những mái nhà thân thuộc

 

59.  TUYẾT NGA

    + Balat Đồng Mô

    + Tháng Mười

    + Rồi một ngày…

 

60.   NGUYỄN LƯƠNG NGỌC

 + Gọi hạc

 + Đàn giang

 + Tuổi trẻ

 + Tìm gặp

    

61.  TRẦN NHƯƠNG

     + Thơ viết buổi chiều

    + Vừa đủ

    + Chẳng có gì quan trọng

   

62.  VÕ NGỘT

    + Nắng Ba Vì

    + Viết ở chùa Tây Phương

 

63.   NGUYỄN NHƯỢC PHÁP

    + Căn gác nhỏ

    + Chùa Hương

    + Sơn tinh Thủy tinh

 

64.   PHẠM VĂN PHÁT

    + Ao tròn

    + Cây mai

 

65.   TRƯƠNG TRUNG PHÁT

     + Đi cày

    + Tò he quê tôi

    + Cỏ và trâu và tôi

 

66.  VŨ QUẦN PHƯƠNG

     + Làng Canh quê mẹ

    + Làng

    + Ru con sau trận lụt

    + Từ biệt vùng quê sơ tán

    + Về thăm lại quê sơ tán

 

67.   CHU THỊ LINH QUANG

    + Chân trời mùa xuân

    + Thường nhật

    + Hành trình

 

68.   NGUYỄN ĐÌNH QUANG

    + Hồ có rồng

    + Thày Cáo

    + Cóc mở miệng

 

69.   PHAN QUẾ

+ Năm nén nhang thơm

+ Thảo thơm nhân thế

+ Thư gửi non đoài

+ Hoa tím

+ Hoa sữa

 

70.   BẾ KIẾN QUỐC

   + Chiều cuối năm ngoài ga

 

71.   BÙI MINH QUỐC

    + Bài thơ về hạnh phúc

    + Anh lập tôn giáo

    + Không đề III

    

 

72.  TRẦN QUANG QUÝ

    + Bài hát tháng mười

    + Đàn bò vào phố

    + Sơn Tây

    + Tiếng vọng của những mảnh vỡ

    + Ru cỏ

 

73.   XUÂN QUỲNH

    + Sân ga chiều em đi

    + Thơ tình cuối mùa thu

    + Sóng

    + Tự hát

    

 

74.   BÙI ĐĂNG SINH

    + Viết lúc mẹ vắng nhà

   + Hoa cau

   + Mưa đêm

 

75.   NGUYỄN CAO SƠN

    + Bé làm cô giáo

    + Chiều tan tầm thành phố

 

76.   NGUYỄN TRUNG SƠN

    + Sóng đôi

    + Ngỡ ngàng

    + Gặp lại tơ hồng

    + Nhớ Doãn Trang

 

77. VƯƠNG TÂM

    + Hồn nhiên

    + Lên chùa

 

78.   PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO

    + Nơi rừng thiêng mây trắng

    + Ru em mây trắng Ba Vì

 

79.   BÙI QUÝ THÁP

    + Gặp lại quê hương

    + Hoài niệm cổng làng

    + Đêm Thành Sơn

 

80.  NGUYỄN MINH THẮNG

    + Về Đá Chông

   + Bóng

 

81.   NGUYỄN QUANG THIỀU

    + Chiếc bình gốm

    + Nhà thơ

    + Linh hồn những con bò

    + Bản tuyên ngôn của cơn mơ

    + Hồi tưởng tháng Năm

 

82.  TRẦN HỒNG TIẾN

   + Trước tượng đài Nguyễn Trãi

   + Đỉnh Đá Chông

   + Nét dân gian

 

83.   LÊ TRUNG TIẾT

    + Giấc mơ

    + Tiếng gọi đò

 

84.   NGUYỄN THỊ ĐẠO TĨNH

   +  Bùa lá

   +  Hoa dã quỳ

 

85.  QUỐC TOẢN

    + Thu Sơn Tây

    + Quà quê

    + Thế Mạc- Người thơ

 

86.   TRẦN QUỐC TOÀN

    + Hồi chuông sớm

    + Thời phấn chưa viết

    + Tài tử trên sông

 

87.   DOÃN TRANG

+ Mưa đá ong

+ Về thành cổ Sơn tây

+ Lặng lẽ Ba Vì

 

88.  NGUYỄN VĂN TRANG

     + Khoảng trời nỗi nhớ

     + Trăng và dòng sông

 

89.   HỒ PHONG TƯ

+ Ba Vì mây trắng

+ Chiều đồng Mô

 

90.   THANH ỨNG

    + Những con đường làng

    + Một mùa hoa

    + Hẹn hoa đào

 

91.   NGUYỄN VĂN

    + Sang bạn

    + Ba người bạn

    + Lên cổng Trời

 

92.   TRẦN LÊ VĂN

     + Khối tình Tản Đà

    + Lên núi Thày với Xuân Diệu

    + Con thuyền đuôi én

   + Qua bến Đục

   + Tiếng vọng

 

93.  TÔ THI VÂN

     + Hai ta… Thị Kính… Thị Mầu

    + Sang thu

    + Thế là lại đến mùa đông

    + Trăng núi

 

94.   BẰNG VIỆT

    + Cuối năm

    + Về Hương Sơn năm sơ tán ấy

    + Đôi dòng tiễn đưa bà nội

    + Du lịch sinh thái

    + Rượu của Nguyễn Cao Kỳ

 

95.   NGUYỄN TẤN VIỆT

    + Ngọn đèn ở lại

   + Nghệ thuật

 

96.   HOÀI YÊN

    + Ngậm ngùi

   + Bên cầu xe lửa

   + Còn mãi một thời thơ

  

 

 

    

 

In tin Lên đầu tin

Phản hồi bài viết:

Tiêu đề:  
Nội Dung:  
Họ tên:  
Email:  
(*: Cần nhập đủ thông tin)

Danh sách Phản hồi: