QUỸ HỖ TRỢ VĂN CHƯƠNG VÀ CUỘC SỐNG


In tin

Chùa dột

-- Ngày cập nhật:5/10/2017

Trích trong tập Chung Tình

 Xin Ngài hãy đội nón vào

Áo mưa phải khoác, biết nao mà chừa?
Mỗi lần trời đổ cơn mưa
Ướt như chuột lột, tội chưa các Ngài?

Thương Phật ngự chốn trần ai
Hễ trời mưa gió đầu, vai ướt đầm...
Ngỡ đời thế sự xoay vần
Nhà dột từ nóc cực thân nỗi nhà

Chùa chiền nóc cũng dột a?
Đức tin cũng lại như là… trời ơi!
Đạo nay cũng giống hệt đời?

Mau mau tu bổ kẻo rồi … bão giông!

Bản quyền thuộc về Quỹ Hỗ trợ Văn chương và Cuộc sống
Địa chỉ: Khu du lịch sinh thái Hồ Tiên Sa - Xã Tản Lĩnh - Ba Vì - Hà Nội
Điện thoại thường trực: 0904930188 - Email: vanngh
exudoai
@gmail.com
Đề nghị ghi rõ nguồn "banhthanhban.com" khi phát hành lại thông tin từ website này